Узаконення самовільного будівництва Львів

Компанія “SSLAW ” пропонує комплекс послуг в рамках судового узаконення самовільних будов.
Замовити послугу узаконення самовільних будівель.
Що ми пропонуємо:
Проведення будівельно-технічної експертизи, в результаті якого буде отримано висновок для подання до суду;
Юридичні послуги із супроводу легалізації самобуду в суді, а також отримання Свідоцтва права власності на будинок / будівництво.
Які питання вирішує будівельно-технічна експертиза:
Відповідність будови вимогам нормативним будівельним актам для будівель і споруд;
Наявність / відсутність загрози життю і здоров’ю громадян зведеними будівлями, спорудами;
Висновок про капітальності будівель, споруд.
Суд врахує експертний висновок при винесенні рішення про визнання за вами прав власності на будинок / будівництво.
Замовити послугу можна за телефонами, вказаними в Контактах.
Що таке самовільне будівництво?
Це житловий будинок або інша будівля, споруда або інше нерухоме майно, створене на земельній ділянці, що не відведених для цих цілей в порядку, встановленому законом або іншими правовими актами, або створене без отримання на це необхідних дозволів або з істотним порушенням містобудівних і будівельних норм і правил.
Особа, яка здійснила самовільну будівлю, НЕ набуває на неї право власності. Воно НЕ має права розпоряджатися будівлею: продавати, дарувати, здавати в оренду, здійснювати інші операції.
Самовільна споруда підлягає зносу який здійснив її обличчям або за його рахунок.
Хто може звернутися до суду за рішенням про знесення самовільної будівлі?
Примусове знесення самовільної забудови може бути здійснений тільки на підставі рішення суду. Рішення про знесення будівлі, прийняте в адміністративному порядку, суперечить конституції України.
власник земельної ділянки, на якому зведено самовільна споруда;
сусід, права та інтереси якої порушені збереженням споруди, може пред’явити до арбітражного суду позов про знесення самовільної будівлі;
прокурор для захисту публічних інтересів.
Коли самовільну споруду можуть узаконити?
Якщо самовільна споруда, створена на чужій земельній ділянці, задовольняє вимогам містобудівних і будівельних норм і правил, то власник землі може заявити вимога не про знесення, а про визнання права власності на неї. В цьому випадку створивши самовільну споруду особа може розраховувати на отримання грошової компенсації, розмір якої визначає суд.
Право власності на самовільну споруду суд може визнати за особою, у власності, довічне успадковане володіння, постійному (безстроковому) користуванні якого знаходиться земельна ділянка, де здійснена споруда. Незалежно від того, безпосередньо дана чи особа здійснила будівництво або вона придбала земельну ділянку з уже наявною на ньому самовільною побудовою.
Легалізація самовільного будівництва Львів
Умови визнання судом права власності на самовільну споруду
Наявність у позивача щодо земельної ділянки, на якому зведена споруда, права власності на цю земельну ділянку.
Відсутність з боку будівлі порушення прав і законних інтересів інших осіб.
Відсутність з боку споруди загрози життю і здоров’ю громадян.
Ухвалення особою, що створила самовільну споруду, належних заходів до її легалізації – зокрема, заходів до отримання дозволу на її будівництво і / або введення в експлуатацію, і правомірність у зв’язку цим відмови уповноваженого органу у видачі такого дозволу.