Спори з податковою,  Оскарження податкових повідомлень-рішень у Львові

Як показує практика, жодна податкова перевірка – планова, позапланова або фактична – не закінчується для платників податків абсолютно « безболісно ». Податкові перевірки не дарма є вкрай небажаною подією для бізнесу, оскільки вони не тільки відволікають від нормального ведення господарської діяльності, а й, як правило, завершуються виявленням ряду порушень і оформленням такого документа як акт податкової перевірки.

Багато платників податків відразу ж намагаються оскаржити акт податкової перевірки, при цьому таке оскарження завжди є безуспішним з тієї причини, що оскарження акту податкової перевірки не передбачено чинним законодавством. В акті податкової перевірки фіксуються її результати, вказуються виявлені порушення, документи, на підставі чого вони виявлені, а також норми права, які порушив платник податків. Підписання акту з боку суб’єкта господарювання не є підтвердженням всього в ньому викладеного, а тільки підтверджує факт проведення перевірки і отримання акта платником податків.

У разі незгоди суб’єкта підприємницької діяльності з актом, бажано, не чекаючи винесення податкового повідомлення-рішення, подати заперечення на акт податкової перевірки. Однак найбільш важливим моментом є своєчасне оскарження рішення податкової. Оскаржити повідомлення-рішення податкового органу можна як в адміністративному, так і в судовому порядку. Спори з податковою відносяться до адміністративних спорів, а їх розгляд є юрисдикцією адміністративних судів.

При грамотному веденні справи суд з податковою є дієвим способом захисту платників податків, а юридичний супровід спору податковим адвокатом або юристом є запорукою успішного завершення процесу.

Порядок оскарження рішень податкових органів,  адміністративне оскарження податкових зобов’язань

Оскарження рішень податкових органів, передбачене чинним законодавством, передбачає адміністративний порядок оскарження дій податкових органів та судовий порядок вирішення податкових спорів.

Адміністративне оскарження податкових зобов’язань

регламентовано статтею 56 Податкового кодексу України і передбачає подачу скарги в вищестоящий податковий орган. Термін оскарження податкового повідомлення рішення в адміністративному порядку становить 10 календарних днів, наступних за днем ​​отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення фіскального органу.

Оскарження повідомлення-рішення в адміністративному порядку передбачає подачу скарги, складеної в письмовій формі, а в разі потреби також належним чином завірених копій документів, розрахунків та інших доказів, які платник податків вважає за потрібне надати. При цьому, відповідно до положень Податкового кодексу України адміністративний порядок оскарження дій податкових органів передбачає, що обов’язок доведення правомірності того чи іншого рішення, покладається на податкові органи.

Одночасно з поданням скарги до контролюючого органу вищого рівня платник податків зобов’язаний письмово про це повідомити контролюючий орган, який визначив суму грошового зобов’язання або виніс повідомлення-рішення. Протягом 20 календарних днів з дня отримання скарги, контролюючий орган повинен прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику податків.

Якщо платник податків не згоден з рішенням, прийнятим вищестоящої податкової на першому етапі, у нього є можливість надати повторну скаргу в Державну фіскальну службу України. Слід також пам’ятати про те, що не підлягає оскарженню грошове зобов’язання, самостійно визначене платником податків.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення податкового спору. При цьому, як показує практика, адміністративний порядок оскарження рішень податкових органів є менш ефективним в порівнянні з судовим, і застосовується платниками податків, в основному, з метою «виграти час» для підготовки аргументованого  позову до суду.