Часто зустрічається ситуація, коли ви даєте гроші по розписці, а боржник після закінчення терміну на повернення боргу не повертає раніше отримані ним гроші. Постає резонне питання: як стягнути борг? якщо крім розписки більше ніяких документів немає?

Існує різноманітна судова практика з питань повернення боргу. Дуже важливо, щоб документ, що підтверджує передачу грошей містив ідентифікаційні дані сторін, розмір переданих грошей, підписи сторін і термін повернення. При цьому слід розуміти, що повернути борг не вийде, якщо гроші були передані по інших зобов’язаннях, що виникли між сторонами раніше складеної розписки.

Стягнення боргу за розпискою

Хотілося б відзначити, що найкращий варіант для позикодавця, коли повернення боргу за розпискою забезпечується заставою майна позикодавця або третьої особи. В такому випадку, при невиплаті грошей, відшкодування можна отримати за рахунок заставного майна. При цьому, зустрічаються випадки, коли до повернення боргу боржник продає заставлене майно третій особі і звернути стягнення на закладене майно для повернення боргу виявляється скрутним.

Перемога в суді це лише пів справи. Для того, щоб зробити повернення боргу за розпискою Львів, необхідно порушити виконавче провадження, так як боржник навряд чи буде повертати борг самостійно. Однак, досить часто судові виконавці не приймають всіх необхідних заходів для повернення боргу і пускають справу на самоплив. Хоча, в свою чергу виконання судового акта є публічним обов’язком держави, що не залежить від здійснення стягувачем боргу дій по примусовому виконанню судового рішення про повернення боргу.

Для стягнення боргів по розписці існують різноманітні виконавчі дії, в тому числі арешту рахунків боржника та іншого майна. При цьому, за нашим досвідом, на жаль, виконавці вкрай рідко описують майно боржника, що знаходиться за місцем його державної реєстрації (місцем проживання). Для того, щоб спонукати виконавців до вчинення певних виконавчих дій, спрямованих на стягнення боргу, слід направити на їхню адресу заяву з вимогою про проведення таких заходів.

По суті, обов’язковість виконання судових рішень є невід’ємним елементом права на судовий захист, а невиконання судового акта або неправомірна затримка його виконання – порушення права на справедливе правосуддя в розумний термін.

Таке порушення передбачають необхідність виплати справедливої ​​компенсації особі, якій завдано шкоду порушенням цього права понад суми стягнутого боргу за рішенням суду.

У суді можливо довести, що сума компенсації дорівнює сумі, яку не змогли для Вас стягнути судові виконавці.

Компенсація стягується за рахунок бюджету, тому Ви вправі розраховувати на виплату грошей, так як бюджет не фірма одноденка і завтра не закриється.