У наш час почастішали випадки, коли співробітники поліції та інших державних органів перевищують свої повноваження. Тому оскаржити зараз можна будь-які неправомірні дії або навпаки бездіяльності з боку поліцейських і слідчих.

Право на оскарження рішення мають і “інші особи” в тій частині, в якій вироблені дії і рішення зачіпають їх інтереси. Наприклад, скарга може бути подана особою, в чиєму приміщенні був проведений обшук, під час якого було допущено пошкодження майна або особою, на чиє майно помилково накладено арешт.
Порядок розгляду скарги прокурором.

Реалізація права на скаргу вимагає точної і чіткої реєстрації надійшовшої скарги і повідомлення усно або письмово скаржнику про прийняття його скарги до розгляду і строк, протягом якого скарга повинна бути розглянута, а особі, яка принесла скаргу, повідомлено про прийняте за скаргою рішення.
Усна скарга, висловлена ​​під час слідчої дії, заноситься відповідно до протоколу слідчої дії. Прокурор повинен розглянути скаргу протягом трьох діб з дня її отримання. У виняткових випадках, коли потрібна додаткова перевірка скарги, допускається її розгляд в термін до 10 діб, про що повідомляється заявник.
“Негайне” повідомлення про рішення, прийняте прокурором за скаргою, і роз’яснення порядку його подальшого оскарження вимагає точного зазначення в повідомленні про розглянуту скаргу, коли рішення прокурором прийнято, і дня повідомлення цього рішення скаржнику.
Рішення прокурора по скарзі оформляється у формі постанови і разом зі скаргою долучається до кримінальної справи.
Розгляд скарг на дії та рішення, прийняті в ході попереднього слідства в суді за участю сторін, одним із проявів конституційного принципу рівності сторін і змагальності вже в досудових стадіях кримінального судочинства.