– захист підозрюваного, обвинуваченого на всіх стадіях кримінального провадження;

участь у слідчих діях та судових засіданнях;

написання заяв, клопотань, скарг та інших процесуальних документів;

– представництво потерпілого, свідка, цивільного позивача, цивільного відповідача під час досудового розслідування, розгляду справи у суді першої, апеляційної та касаційної інстанції;

оскарження рішень, дій та бездіяльності слідчого, прокурора, слідчого судді;

оскарження судових рішень (вироків, ухвал) в апеляційному та касаційному порядку;

дострокове зняття судимості;

– представництво осіб, звільнених з місць позбавлення волі.