Предметом земельного спору може бути будь-яка конфліктна ситуація, пов’язана з земельною ділянкою, її межами, розмірами і т. д.

Сторонами у спорах, крім власників землі, інших користувачів, можуть бути юридичні та фізичні особи, які порушили їхні законні інтереси, а також органи влади і управління, які прийняли рішення із земельних питань, які викликали незгоду з боку позивача.

Земельні спори, як правило, стосуються виникнення, зміни та припинення прав користувачів землею. Спори можуть бути як між користувачами землею, так і між ними та органами державного регулювання земельних відносин.

Дозвіл земельного спору – це правовідносини, врегульоване нормами земельного, цивільного, цивільно-процесуального та арбітражно-процесуального права.

Суперечки з приводу надання, вилучення, порядки користування землею, а також відшкодування витрат, що виникають у зв’язку з земельними відносинами.

Земельні спори можуть бути класифіковані залежно від порядку їх розгляду на адміністративні та судові, а також по об’єкту, суб’єкту спору і іншим підставам. Громадянин вправі вимагати не тільки відшкодування прямих збитків від придбання неякісного або небезпечного товару, але і стягувати моральну шкоду.

Обгрунтувати моральну шкоду теж переконливіше виходить у професіоналів.

Захист в суді може виявитися безкоштовним для споживача, адже вартість юридичної допомоги реально стягнути з винної сторони.

Якщо Ви стали жертвою бюрократизму чи хочете позбавити себе від зазіхань сусідів та інших осіб на Вашу власність, то юридична консультація по земельних питаннях Вам просто необхідна. Наші юристи можуть надати допомогу правничого характеру всім, хто її потребує.