Витребування документів, апостиль докуменнтов, легалізація, отримання ІПН (податкового номера), довідка про несудимість.

Наша юридична компанія займається отримання довідок в районних органах РАГС (ЗАГС), архівах, повторних дублікатів свідоцтв про народження, шлюб, смерте та інших документів у Львові.

адвокатський запит Львів

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого само управління, їх посадовим і службовим особам, підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності і підвідомчості, громадських об’єднаннях про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.