– представництво фізичних та юридичних осіб у судах,

органах виконавчої служби, інших державних органах;

– підготовка, укладення та контроль за виконанням усіх видів цивільно-правових договорів;

– визнання договорів та інших правочинів недійсними;

стягнення заборгованості за кредитними договорами;

– оформлення прав на майно (автомобіль, квартиру, нежитлове приміщення тощо);

страхування;

відшкодування завданої шкоди (майнової, фізичної, моральної);

– реєстрація торгової марки;

оформлення спадщини;

– інші послуги.