Основні принципи укладання шлюбу визначені на міжнародному рівні. Така позиція відповідає Декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, у статті 16 якої говориться, що жінки і чоловіки, які досягли повноліття, мають право без будь-яких обмежень за ознакою раси, національності або релігії одружуватися і засновувати родину. При цьому вони мають однакові права на шлюб.

Відповідно до законного кодексу України, вік для вступу в шлюб визначено 18 років . У цьому віці настає повна дієздатність громадянина . Однак, з цього правила є винятки.

Законодавець допускає при наявності вагомих причин реєстрацію подружжя з 16 років, а при певних обставинах і раніше.

Можливість реєстрації до досягнення 16 років регулюється на місцевому рівні.

Умови вступу в шлюб неповнолітніх

Відповідно до конституції України громадяни, які досягли шістнадцятирічного віку, має право зареєструвати шлюб в органах РАГСу за наявності таких умов:

  • прохання осіб, які мають намір зареєструвати свої відносини;
  • наявність поважних причин;
  • дозвіл органів місцевого самоврядування.

Закон не передбачає, які поважні причини повинні бути присутніми для отримання дозволу. Зазвичай, такими причинами є:

  • вагітність;
  • фактично сформовані шлюбні відносини, так званий «цивільний шлюб»;
  • народження дитини;
  • інші обставини, які свідчать про явну необхідність укладення шлюбу до досягнення громадянами повноліття.

Після отримання дозволу органів місцевого самоврядування особи подають спільну заяву до органів РАЦСу з додатком отриманого дозволу. У спільній заяві підтверджується взаємна добровільна згода на вступ до шлюбу, а також відсутність причин, що перешкоджають його висновку.

Для отримання права на шлюб не потрібно згоди батьків, опікунів, піклувальників, усиновителів на вступ у шлюб неповнолітнього.